Projectomschrijving

Waar geen wil is, zoeken we een weg. Samen met de familie.

 
Mensen die dringend psychiatrische zorg nodig hebben, kunnen dat vaak zelf niet beseffen. Ze wijzen dan elke behandeling af. Het zijn ‘Zorgmijders’.

Doel

Toeleiding en Terugleiding (T&T) zoekt samenwerking met familieleden (of partners) van die zorgmijders. Familieleden krijgen ondersteuning bij het toe- of terugleiden van de patiënt naar de behandeling. Middels een pilot in de regio Utrecht bezien we hoe effectief deze benadering is.

Werkwijze

T&T bundelt de praktijkervaring van een ‘familie-ervaringsdeskundige’ (vader van een voormalige zorgmijder) met de professionele kennis van een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Samen overleggen ze met de familieleden van de zorgmijder. Over een constructievere manier om in gesprek te komen met de patiënt. In sommige gevallen ook over de eventuele noodzaak van een gedwongen opname.

Resultaten

In dit project werd intensieve ondersteuning gegeven aan naasten (familieleden, vrienden) van mensen met een onbehandelde ernstige psychiatrische aandoening. Het is gebleken dat het vooral nodig was om naasten voor te lichten en te scholen in specifieke gesprekstechnieken waarmee de relatie tussen naasten en patiënt wordt verbeterd of hersteld. Daarmee wordt de kans vergroot dat de naasten de patiënt naar de zorg kunnen toeleiden en het verbetert de prognose van de patiënt.

52 mensen uit de doelgroep (naasten van onbehandelde psychiatrische patiënten) wisten ons te vinden; de meesten via enkele huisartsenpraktijken en buurtteams. We vermoeden dat de doelgroep in de regio Utrecht nog véél groter is. Bij 13 van de 52 aanmeldingen is de patiënt in zorg gekomen.

Wij beschouwen dit pilot project als een groot succes. Het is gebleken dat naasten van onbehandelde patiënten ons weten te vinden en dat zowel de naasten als de patiënten veel baat hebben bij de ondersteuning van de naasten.

Meer informatie

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website