Projectomschrijving

Doel

Stichting Lumen Holland-Rijnland en Stichting Kernkracht regio Midden-Holland werken als regionale cliëntenorganisaties samen in de regio Hollands Midden. Zij ondersteunen mensen in hun herstel en participatie, dit doen ze o.a. door het geven van training, inloopactiviteiten, ondersteuning en voorlichting. Samen hebben zij het project Crisiskaart uitgevoerd.

Resultaten

Er zijn in de regio Hollands Midden 9 ervaringsdeskundige medewerkers en vrijwilligers opgeleid tot crisiskaartconsulent. Ook zijn er in de regio 37 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.
Het een belangrijke eerste aanzet om de Crisiskaart breed beschikbaar te stellen voor mensen met een crisisgevoeligheid. Crisiskaarthouders en hun naasten zijn positief en ervaren meer rust, zekerheid en veiligheid. Tevens worden zij in een noodsituatie sneller en naar hun eigen wens geholpen.

Nu is het zaak om door te pakken en de samenwerking met betrokken organisaties en gemeenten verder uit te bouwen. Het is hierbij van belang om in te zetten op nog meer bekendheid en betrokkenheid bij samenwerkingspartners, verwijzers en potentiële kaartaanvragers. Van belang is ook om aan te sluiten bij bestaande vormen van cliëntondersteuning en herstelaanbod.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website