Projectomschrijving

De crisiskaart is een landelijk hulpmiddel gericht op het faciliteren van eigen regie in situaties waarin mensen verward zijn. Het is een instrument waarmee de persoon zelf afspraken maakt over de behoeften en noodzakelijkheden om te komen tot een goede gang van zaken rondom een crisis of verwarde situatie.

Crisiskaart in regio Hart van Brabant

In 2017 is geïnvesteerd in het implementeren van de crisiskaart in de regio Hart van Brabant. De energie is in 2017 voor het grootste deel gegaan naar het implementeren van de crisiskaart in de regio. Er is veelvuldig voorlichting geweest bij alle ketenpartners.

Doel

In 2018 willen we de nadruk meer leggen op het invullen van de kaarten, het onder de aandacht houden van de crisiskaart bij de ketenpartners en het door ontwikkelen en verbeteren van de samenwerking in de hele keten. Met dit vervolgproject willen we de groei en ontwikkeling verder voortzetten en borgen in de regio.

Resultaten

Gedurende het project hebben wij bijgedragen aan het implementeren en verspreiden van de crisiskaart. De WRAP, logeerhuis FRITS en de crisiskaart zijn afgelopen jaar steeds meer verbonden. Samenwerking is essentieel in ons project. Cliënten kunnen bij de politie de crisiskaart laten registreren. 19 cliënten hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt, waarvan 11 cliënten uit Midden Brabant.

We hebben 87 cliënten gezien, waarvan 43 cliënten uit Midden Brabant. Niet alle cliënten eindigen met een crisiskaart, maar maken wel een start met hun herstel. Zij volgen cursussen, verblijven soms bij FRITS of gaan aan het werk als vrijwilliger. In 2018 hebben we een groei gemerkt in de aanmeldingen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze manier van werken met betrekking tot crisiskaart werkt. De crisiskaart is een middel, niet het doel. In 2019 willen wij deze lijn van (samen)werken dan ook zeker voortzetten.

Meer informatie

•   Website Fameus

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website