Projectomschrijving

De gemeente Capelle aan den IJssel investeert in de uitbreiding van de expertise over verward gedrag in de Sociaal Wijkteams.

Doel

In samenwerking met Stichting Welzijn Capelle (SWC) en Basisberaad (onderdeel van Zorgbelang Zuid-Holland) start ze een project met als doel laagdrempelige en snelle inzet van de juiste hulp en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Het project zorgt voor verankering van het thema verward gedrag in de lokale werkwijze en versterkt de sluitende aanpak.

Werkwijze

Ten eerste wordt er een telefonisch hulp- en adviespunt verward gedrag opgezet binnen SWC. Dit meldpunt is bedoeld voor buren, familie of omstanders met vragen over en signalen van niet-acuut verward gedrag. Daarnaast is het punt ook bedoeld voor mensen met verward gedrag die (hulp)vragen hebben. Ten tweede wordt er ervaringsdeskundigheid over verward gedrag aan de Sociaal Wijkteams toegevoegd. Een ervaringsdeskundige werkt vanuit de eigen ervaring. Dit creëert sneller een vertrouwensband tussen de ervaringsdeskundige en de persoon met verward gedrag.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website