Projectomschrijving

Het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Zuid Holland Zuid wordt in de regio beschouwd als centraal start- en verdeelpunt voor de keten van ondersteuning en zorg voor inwoners die even niet zelf de volledige regie kunnen voeren of zelfs overlast geven. Meldpunt Zorg & Overlast behoudt en versterkt deze rol met de uitvoeren van taken die er door een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag bij komen.

Doel

De capaciteit en middelen ontbraken in de regio om de beschikbaarheid van triage en coördinatie naar passende of overbruggende ondersteuning (van 5x8) 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar en bereikbaar te hebben. In Zuid-Holland Zuid worden bestaande crisisdiensten rond huiselijk geweld, kindermishandeling & GGZ samengevoegd tot een integrale crisisdienst van 0-100. De functie van het Meldpunt Z&O voor personen met verward gedrag en maatschappelijke problemen, wordt aan deze integrale crisisdienst toegevoegd.

Uitgelicht

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website