Projectomschrijving

Doel

Het 24/7 advies- en meldpunt voor het sociaal domein (voor niet-acute meldingen die wel dringend of urgent kunnen zijn) koppelen aan de ggz-crisisdienst van GGNet.

Beschikbaarheid

Om dit waar te maken zullen er 2 telefoonnummers komen, die beantwoord zullen worden door dezelfde triagist. Op die manier wordt optimaal gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur, kennis en ervaring. De triagist zal 24/7 wakend beschikbaar zijn en de beoordelingskamer moet 24/7 bemenst en beveiligd zijn.

Opvolging

Naast het inrichten van het advies- en meldpunt moet ook de opvolging goed geregeld worden. Voor acute meldingen geldt de reeds bestaande opvolging binnen de zorgverzekeringswet. Voor niet-acute meldingen buiten kantooruren, die wel dringend of urgent zijn, wordt een pool met ambulante hulpverleners ingericht. Voor de opvang zijn binnen het sociaal domein voldoende voorzieningen beschikbaar, zoals een uitslaapbed, respijt- en logeervoorzieningen en time-outvoorzieningen.

Resultaten

Op 1 december 2019 is het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag in 16 gemeenten van start gegaan, waar inwoners en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving terecht kunnen. Achter de schermen is dit meldpunt gekoppeld aan de ggz-crisisdienst. Het Advies- en Meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 en 23.00 uur via 088 – 933 55 00. Wie belt, wordt door professionals voorzien van advies. Als advies niet volstaat, wordt voor passende opvolging gezorgd. Per 1 januari 2020 kunnen inwoners en professionals hier ook melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Inwoners weten het meldpunt goed te vinden, en het meldpunt staat op iedere gemeentelijke website vermeld.

 

Meer informatie

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website