Projectomschrijving

Doel

Het 24/7 advies- en meldpunt voor het sociaal domein (voor niet-acute meldingen die wel dringend of urgent kunnen zijn) koppelen aan de ggz-crisisdienst van GGNet.

Beschikbaarheid

Om dit waar te maken zullen er 2 telefoonnummers komen, die beantwoord zullen worden door dezelfde triagist. Op die manier wordt optimaal gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur, kennis en ervaring. De triagist zal 24/7 wakend beschikbaar zijn en de beoordelingskamer moet 24/7 bemenst en beveiligd zijn.

Opvolging

Naast het inrichten van het advies- en meldpunt moet ook de opvolging goed geregeld worden. Voor acute meldingen geldt de reeds bestaande opvolging binnen de zorgverzekeringswet. Voor niet-acute meldingen buiten kantooruren, die wel dringend of urgent zijn, wordt een pool met ambulante hulpverleners ingericht. Voor de opvang zijn binnen het sociaal domein voldoende voorzieningen beschikbaar, zoals een uitslaapbed, respijt- en logeervoorzieningen en time-outvoorzieningen.

Meer informatie

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website