Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een groep mensen/cliënten die nu eigenlijk tussen ‘wal en schip’ vallen, te kort komen en in de maatschappij veel overlast veroorzaken. Het betreft mensen met zowel een verstandelijke beperking, verslaving als psychiatrische problematiek.

Deze doelgroep wordt bij gezien bij Tactus, ’s Heerenloo en GGNet; veelal is er sprake van overvraging en verkeerde bed problematiek. Voor deze doelgroep is krachtenbundeling noodzakelijk. Deze projectaanvraag richt zich op het gebied in de Achterhoek en Apeldoorn; de gemeentes Deventer, Doetinchem en Apeldoorn worden betrokken.

 

Het doel is om met de drie genoemde organisaties voor deze groep een gezamenlijk aanbod aan dienstverlening te ontwikkelen en te starten met een passende woonvoorziening. Alle drie de partijen zijn enthousiast om hier in gezamenlijkheid aan mee te werken. Het bij elkaar brengen van de kennis en kunde van ‘de drie werelden’ biedt kansen om deze doelgroep goed te bedienen. Tegelijkertijd zijn er ook de nodige uitdagingen: men spreekt een ‘andere taal’, visie op zorg heeft accentverschillen, culturen en financieringsstromen komen niet overeen.

 

Het doel is om met de 3 organisaties een woonvoorziening te realiseren voor de doelgroep cliënten die een combinatie van problematiek hebben op de domeinen verstandelijke beperking, verslaving en psychiatrie (zie verder bij ‘doelgroep’).

Voor deze woonvoorziening wordt in gezamenlijkheid een passend dienstverleningsaanbod ontwikkeld.

Zo ontstaat er een woonaanbod waar vanuit 3 praktijken kennis wordt geleverd om de doelgroep optimaal te ondersteunen.

Het is een herstelgericht aanbod, waarbij de regie zoveel als mogelijk wordt terug gegeven aan de cliënt en waarbij uitstroom altijd tot de mogelijkheden behoort.

 

Het project ter voorbereiding en ontwikkeling van deze woonvoorziening is gericht op de bouwstenen:

 

Bouwsteen 1: Inbreng mensen met verward gedrag en omgeving

Bouwsteen 2: Preventie en levensstructuur

Bouwsteen 6: Toeleiding

Bouwsteen 8: Passende ondersteuning en zorg

 

Deze projectaanvraag richt zich op een voorbereidingsfase waarvan het resultaat een passende business case is met een plan van aanpak, voorstel voor inhoudelijk zorgconcept, voorstel voor personele inzet en organisatorisch scenario en een implementatie- en exploitatiebegroting.

 

Op basis van deze business case wordt besloten om de woonvoorziening ook daadwerkelijk te realiseren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website