Projectomschrijving

Er is een groep cliënten die tussen wal en schip valt en in de maatschappij overlast veroorzaakt. Het betreft mensen met een verstandelijke beperking, een verslaving én psychiatrische problematiek.

Het lijkt erop dat iedere organisatie een reden/excuus heeft om deze doelgroep niet op te kunnen nemen. Iedereen is immers gespecialiseerd in het eigen vakgebied. Voor deze doelgroep is krachtenbundeling noodzakelijk.

Doel

Het doel is om met 3 organisaties (Tactus, ’s Heerenloo en GGNet) een woonvoorziening te realiseren voor de doelgroep cliënten die een combinatieproblematiek heeft op de bovengenoemde domeinen. Het bij elkaar brengen van kennis en kunde van ‘de 3 werelden’ biedt kansen om deze doelgroep goed te bedienen. Dit project richt zich hierbij op het ontwikkelen van een passende business case.

Resultaten

De doelstelling van het project in deze fase was het opstellen van een businessplan voor een triple woonvoorziening. Dit doel is bereikt. Het heeft een businessplan opgeleverd dat door de 3 betrokken organisaties (Tactus Verslavingszorg, ’s Heerenloo Zorg voor verstandelijk gehandicapten en GGNet voor geestelijke gezondheidszorg) wordt ondersteund en door raden van bestuur is omarmd.

De belangrijkste conclusie is dat er, bij alle belanghebbenden, draagvlak is voor de realisatie van een triple woonvoorziening en dat de noodzaak ook wordt gezien. Aangezien een dergelijke woonvoorziening nog niet bestaat is het ook goed hier onderzoek aan te verbinden zodat de resultaten gedeeld kunnen worden en de effecten ook breder kunnen worden ingezet.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website