Projectomschrijving

Er is een groep cliënten die tussen wal en schip valt en in de maatschappij overlast veroorzaakt. Het betreft mensen met een verstandelijke beperking, een verslaving én psychiatrische problematiek.

Het lijkt erop dat iedere organisatie een reden/excuus heeft om deze doelgroep niet op te kunnen nemen. Iedereen is immers gespecialiseerd in het eigen vakgebied. Voor deze doelgroep is krachtenbundeling noodzakelijk.

Doel

Het doel is om met 3 organisaties (Tactus, ’s Heerenloo en GGNet) een woonvoorziening te realiseren voor de doelgroep cliënten die een combinatieproblematiek heeft op de bovengenoemde domeinen. Het bij elkaar brengen van kennis en kunde van ‘de 3 werelden’ biedt kansen om deze doelgroep goed te bedienen. Dit project richt zich hierbij op het ontwikkelen van een passende business case.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website