Projectomschrijving

De politie heeft aangegeven te willen stoppen met het vervoer van mensen met verward gedrag indien er geen sprake is van een strafbaar feit. Daarom isde regio Utrecht per 1 mei 2017 gestart met een aangepaste vorm van vervoer van mensen met verward gedrag. Het vervoersalternatief is ontwikkeld door:

  • Gemeenten in Midden-West Utrecht
  • Politie
  • Altrecht
  • RAVU
  • GGZ Vervoersdienst
  • Zilveren Kruis

Werkwijze vervoersalternatief

Bij een melding van verward gedrag maakt een medewerker van de crisisdienst een eerste inschatting. Waar mogelijk wordt een patiënt thuis beoordeeld. Indien noodzakelijk wordt de persoon naar de crisisdienst van Altrecht vervoerd. Als er geen sprake is van een strafbaar feit zal dit bij voorkeur worden uitgevoerd door de GGZ Vervoersdienst. Bij medische noodzaak rijdt de ambulance. Er wordt gebruik gemaakt van voertuigen waarin een patiënt samen met een begeleider achterin plaats neemt. De begeleider is een goed opgeleide zorgprofessional. Het vervoer is bij voorkeur normaliserend en déstigmatiserend van aard.

Resultaten

In de periode van 1 mei 2017 tot en met 31 juli 2018 zijn er 630 personen met de GGZ Vervoersdienst vervoerd waarvan bij 31% voor beoordeling en ruim 69% er na. Voor patiënten met ernstige psychiatrische problematiek is vervoer met de GGZ Vervoersdienst vooral een alternatief voor de inzet van vervoer per ambulance gebleken. Het vervoer voor beoordeling als alternatief voor vervoer door de politie is nog beperkt en verdient verdere groei. Patiënten, politie en de medewerkers van de crisisdienst zijn zeer tevreden met de verschillende (passende) vervoer mogelijkheden voor patiënten en de beperktere inzet van dwangtoepassingen voor het vervoer. De geanonimiseerde data met betrekking tot het vervoer door de GGZ Vervoersdienst zijn ter beschikking gesteld aan KPMG. Daarnaast heeft Zorgbelang Inclusief patiënten geïnterviewd. Aan deze pilot is geen nul meting vooraf gegaan. Ook ontbreken exacte gegevens over de inzet van voertuigen van politie en ambulance gedurende de pilot.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website