Projectomschrijving

Doel

Dit project ontwikkelt een trainingsmodule ´Psychische problematiek bij vluchtelingen; bespreekbaar maken en toeleiden naar zorg’ voor Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders.
In Nederland zijn 130 sleutelpersonen actief die zelf hebben ervaren hoe het is om een nieuw bestaan op te bouwen en dat dit proces iemand psychisch kwetsbaar kan maken. Hierdoor weten zij als geen ander wat er nodig is om andere vluchtelingen te empoweren en hun veerkracht te vergroten. Wij willen hen trainen om hun ervaring te delen en te ontwikkelen tot ervaringskennis.

Een belangrijke schakel

Na deze training kunnen de sleutelpersonen de opgedane kennis inzetten om voorlichting te geven over psychische gezondheid en de ggz. Dit kan helpen om dit onderwerp bespreekbaar te maken en om vluchtelingen tijdig te motiveren om passende hulp te zoeken. Zo vormen zij een belangrijke schakel in de aanpak van psychische problemen bij vluchtelingen.

Dit project is een samenwerking van Steunpunt GGZ Utrecht, de Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders en Pharos.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Resultaten

Steunpunt GGZ Utrecht en Pharos hebben een 2-daagse training ‘Ervaringsdeskundigheid voor sleutelpersonen’ ontwikkeld. In 2019 is de pilot training tweemaal met succes uitgevoerd. Deelnemers kijken er positief op terug!

In deze training doen sleutelpersonen basiskennis op over ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid en empowerment. In de training oefenen zij met het delen van hun eigen ervaringen (in het bijzonder over psychische gezondheid), met behoud van eigen veerkracht. Daardoor hebben zij zelf ervaren wat de kracht is van het delen van ervaringen. Zij kunnen dit nu in hun werk als sleutelpersoon stevig en betekenisvol inzetten, waardoor zij vluchtelingen vertrouwen bieden, steun geven en kunnen motiveren om hulp te zoeken bij (psychische) problemen. Steunpunt GGZ Utrecht en Pharos blijven de training in 2020 aanbieden.

Meer informatie

  • Inge Goorts, projectleider; i.goorts@pharos.nl
  • Louay Biram, mede-projectleider; l.biram@ggzutrecht.nl

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website