Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds januari 2019 volgden 90 deelnemers in de gemeente Voorst de cursus Mental Health First Aid (MHFA). Dankzij deze cursus is er nu een lokaal netwerk van inwoners in de verschillende dorpskernen, leden van (sport)verenigingen en ook mensen die werkzaam zijn in de gemeente Voorst, die weten hoe om te gaan met een persoon die in psychische nood verkeert.

De cursus MHFA draagt, in deze inclusieve samenleving, bij aan het verkleinen van de afstand van mensen met en mensen zonder psychische kwetsbaarheid. De cursisten hebben na afloop van de cursus aangegeven dat zij goede informatie en praktische handvatten hebben gekregen om iemand met psychische problemen te helpen. Dat de gemeente de cursus op meerdere locaties in de gemeente organiseerde zodat deze goed bereikbaar was voor de inwoners werd zeer gewaardeerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van de cursus Mental Health First Aid (MHFA) was om een breed netwerk te creëren van mensen die getraind zijn in MHFA. In totaal zijn er 6 cursussen gegeven voor 90 personen. Er waren 5 cursussen gepland, maar door het hoge aantal aanmeldingen was een 6e cursus gewenst. Er zijn dus meer cursussen gehouden dan in eerste instantie gepland.

De cursist is gevraagd om een enquête in te vullen na het volbrengen van de cursus. Zij geven aan dat zij handvatten hebben gekregen om iemand met psychische problemen te helpen, de cursus relevant was voor hun werk of henzelf en nieuwe informatie hebben gekregen (score 4 van de 5 punten). De algemene beoordeling was ‘goede informatie’, ‘praktisch’ en ‘gevarieerd’.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We willen in de gemeente Voorst organisaties ondersteunen in het herkennen, vroeg signaleren en omgaan van mensen met

verward gedrag. De mensen die getraind worden werken bij de woningcoöperatie, gemeente (baliemedewerkers en front-office)

en vrijwilligersorganisaties zoals Mens en Welzijn of het verenigingsleven. Maar ook de geïnteresseerde inwoner die niet

binnen deze groep valt kan voorgelicht worden.

De gemeente Voorst bestaat uit meerdere kleine dorpen en kernen. Het is belangrijk dat er een breed netwerk ontstaat van

mensen die weten om te gaan met mensen met verward gedrag.

De gemeente Voorst wil de bewoners de training Mental Health First Aid (MHFA) en een aangepaste training van Impulz

(Dimence groep) aanbieden. MHFA is een training waarbij de herkennen en vroeg signaleren van de problematiek centraal

staat. Impulz (Dimence groep) heeft een aangepaste training ontwikkeld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website