Projectomschrijving

Doel

Meer dan 500 politiemedewerkers in de regio Noord-Holland-Noord trainen in het herkennen en omgaan met verward gedrag. De deskundigheid wordt bevorderd, zodat zij beter aan kunnen sluiten op het begripsvermogen en de gedachtewereld van de persoon die verward overkomt.

Werkwijze

We sluiten aan op wat politiemedewerkers in hun werk tegenkomen. Daarom gaan we per basisteam in gesprek met politiemedewerkers. In dat gesprek worden praktijkervaringen opgehaald en wordt geïnventariseerd wat zij willen leren. Daarna wordt de deskundigheidsbevordering ontwikkeld. Er worden tools geboden voor het maken van contact met verwarde personen, met als doel om te voorkomen dat mensen met verward gedrag tussen wal en schip raken. Het bestaande trainingsmateriaal van MEE NL wordt hiervoor benut.

Oorzaken van verward gedrag

MEE & de Wering heeft veel ervaring op het gebied van mensen met een licht verstandelijke beperking en stoornissen in het autisme spectrum. Door samen te werken met een ervaringsdeskundige en partners op het gebied van (O)GGZ kunnen we ingaan op verschillende oorzaken van verward gedrag en hoe je daar het beste mee om kunt gaan.

Resultaten

De zorg voor verwarde personen is voor de politie een nieuw vraagstuk in de uitvoering van hun werk in de wijken en steden. Om hen hier beter op toe te rusten is door MEE & de Wering een training ontwikkeld waarmee medewerkers van de politie hun kennis over mensen met een beperking naar een hoger niveau kunnen tillen. Tijdens een aantal trainingen bij verschillende korpsen is theoretische kennis toegevoegd en werd aan de hand van praktijkvoorbeelden op verschillende vaardigheden getraind voor een betere herkenning van en omgang met personen met verward gedrag.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website