Projectomschrijving

Binnen de regio Zuid-Limburg wordt door zorg- en veiligheidspartners een probleem gesignaleerd in de acute 24-uurs opvang van mensen met verward gedrag. Vanaf april is vervoer voor mensen met verward gedrag belegd bij een passende vervoerder. Een gedeelte van de mensen die hiermee vervoerd wordt, komt niet voor opname in de ggz (Crisis-DBC) in aanmerking, maar kan ook niet naar huis. Na het vervoerstraject is er dus geen passende opvangvoorziening.

Doel

Tijdens deze pilot wordt gemonitord en geëvalueerd of de time-out voorziening voldoet aan de vraag voor passende opvang en hiervoor een oplossing biedt.

Werkwijze

Binnen deze pilot wordt voor mensen met verward gedrag een kortdurende (maximaal 72 uur) acute opvangvoorziening in de vorm van ‘time-out’ bedden gecreëerd. In de time-out voorziening kunnen mensen tot rust komen en worden, indien nodig, maatregelen genomen om te bekijken welke vervolgstappen nodig zijn. In de regio Zuid-Limburg is ervoor gekozen om in totaal 4 bedden op een tweetal locaties te vestigen.

Evaluatie

Uit de evaluatie blijkt de vraag naar time out-bedden ver achter te blijven in verhouding met de ingeschatte behoefte. Ook het bijstellen van de pilot en het inzetten van maatregelen om de bekendheid te vergroten hebben niet voldoende geholpen. Hierdoor blijkt dat het omzetten van deze pilot in een reguliere activiteit niet voor de hand ligt.  
Wel heeft de monitoring van de pilot als nuttig effect gehad dat partners elkaar beter weten te vinden. Personen uit de doelgroep worden op een andere wijze passend opgevangen.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website