Projectomschrijving

Doel

In ‘s-Hertogenbosch organiseren professionals zich rond mensen met een acute zorgnood of verward gedrag. Er wordt gekeken wat iemand nodig heeft op het gebied van wonen, begeleiding en zorg, leefomgeving, dagbesteding en financiën. Samen met bewoners wordt gewerkt aan oplossingen die duurzaam verder helpen. Het doel is om te aan te sluiten bij wat nodig is. Korte lijnen kunnen hierbij uitkomst bieden.

Resultaten

Met het project zijn enkele heldere inzichten verkregen en resultaten behaald. Zo is er:

  • Een lerende community dwars door sectoren heen ontwikkeld
  • Een gezamenlijk verhaal ontwikkeld voor professionals en ervaringsdeskundigen
  • Eigenaarschap behaald
  • Een flexibel inzetbaar budget beschikbaar dat persoonsvolgend is
  • Een reeks thema’s aangehaald welke leiden tot beleidsaanpassingen

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website