Projectomschrijving

Doel en werkwijze

In het project Thuis in Zuidoost (Den Bosch) gaan we in een breed netwerk met een nieuwe werkwijze veel meer aansluiten bij de behoefte van mensen: doen wat nodig is. Hiermee gaan we doorbraken maken in complexe situaties.

Voorbeeld casus

Jan heeft schizofrenie, denkt dat hij directeur van Shell is en stapt dagelijks in de trein om gesprekken te voeren. Zonder kaartje. Bij controle verontschuldigt hij zich beleefd en zegt dat zijn secretaresse vergeten is zijn kaartje te regelen. Hij krijgt de ene na de andere boete en komt uiteindelijk in detentie terecht. De stoornis is niet verder te behandelen. Verder doet hij geen vlieg kwaad en gedraagt zich zeer hoffelijk. Detentie kost veel geld, biedt geen enkele perspectief en de man snapt niet waarom hij zit opgesloten. De oplossing is eigenlijk simpel. Casuïstiekvergaderingen met 6 man kosten € 500,- per keer en de behandeluren een veelvoud. Daarnaast is er een halve ton detentiekosten per jaar voor een onschuldige man. Een NS-jaarkaart kost € 3.000,-.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website