Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de Rotterdam gaan vijf spoedeisende hulpafdelingen (SEH), 24 uurs GGZ crisisdienst, gemeente, ervaringsdeskundigen en naasten en verschillende GGZ organisaties, samenwerken om verwarde mensen met zelfdodingpogingen te helpen om goede hulp, zorg en praktische steun te krijgen. Niet iedereen krijgt nu de hulp die hij/ zij nodig heeft. De samenwerkende organisaties constateren een hiaat in de nazorg nadat cliënten de SEH hebben verlaten, als zij zijn ontslagen naar huis.

Het SUNA project (SUïcide Nazorg) wil dit hiaat wegnemen en zorgen dat iedereen passende zorg krijgt na een suïcidepoging.

In het SUNA project krijgen mensen (21 jaar en ouder) die op een SEH in een Rotterdams ziekenhuis zijn behandeld na een mislukte zelfdodingpoging, begeleiding van een casemanager, die hem helpt en motiveert om passende hulp te vinden. Dit kan hulp van een GGZ organisaties zijn, maar wellicht biedt ondersteuning van het sociale wijkteam of hulp van de huisarts en de praktijkondersteuner GGZ voldoende soelaas. Samen met de cliënt kijken we waar behoefte aan is. Ook is er aandacht voor familie en naasten van mensen die een mislukte poging hebben gedaan, we bieden hen ondersteuning, adviseren waar ze voor meer ondersteuning terecht kunnen en verzorgen 2x per jaar een informatiebijeenkomst voor hen. Ook hebben we oog voor eventuele kinderen.

Met ons project dragen we bij aan de bouwstenen 1,2,6,8 en 9. We bieden een luisterend oor na een suïcidepoging aan cliënten en hun naasten, bieden structuur (casemanagers), signaleren vroegtijdig problemen vanuit diverse invalshoeken (SEH, casemanagers, wijkteams, psychiatrie), melden bij gevaar voor zichzelf of anderen (crisisdienst, psychiatrie), maken snelle inschattingen van de ernst (SEH, crisisdienst) en begeleiden naar persoonsgerichte zorg (casemanagers, psychiatrie, sociale wijkteams, huisarts). We delen informatie met elkaar (binnen de privacyrichtlijnen) en geven advies vanuit ieders eigen expertise. Zo leveren we een bijdrage aan een sluitende aanpak voor (verwarde) mensen na een suïcide poging in de regio Rijnmond.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website