Projectomschrijving

Suïcidepogingen komen regelmatig voor. In Rotterdam ruim 500 pogingen per jaar. Na een suïcidepoging is het risico op herhaling groter. Goede nazorg is essentieel, het kan herhaling voorkomen. Op dit punt constateren we een hiaat. Na de eerste opvang op de SEH afdeling, is er niet altijd passende toeleiding naar begeleiding en zorg.

Doel

In het Suicide Nazorg project (SuNa) werken 5 SEH afdelingen, ggz-organisaties, gemeente Rotterdam, sociale wijkteams, crisisdienst, ervaringsdeskundigen en naasten samen om te zorgen dat mensen die op een SEH van een ziekenhuis zijn behandeld na een suïcidepoging, passende zorg krijgen. Een casemanager helpt hen daarbij.

Werkwijze

Passende hulp kan zijn: zorg van een ggz-organisatie, maar ook hulp van huisarts, praktijkondersteuner ggz of hulp door een wijkteam. Binnen het project bieden we ook ondersteuning aan naasten en verzorgen we informatiebijeenkomsten voor hen. Verder is er oog voor eventuele kinderen. Het SuNa project loopt van 1 september 2018 t/m 31 augustus 2020.

Resultaten

De SuNa aanpak lijkt een meerwaarde te hebben, gezien de aanpak voorziet in de behoefte om suïcide te verminderen. De ondersteunde cliënten en familieleden zijn tevreden over de ondersteuning. De nazorgketen bij mensen die een suïcidepoging hebben gedaan is verder ontwikkeld, maar door het vrijwillige karakter van SuNa ondersteuning is een 100% sluitende aanpak niet realiseerbaar. Al met al zijn de resultaten een eerste indicatie dat de SuNa aanpak een bijdrage levert aan het voorkomen van recidief suïcidepogingen.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Uitgelicht: interview

Durf je te vragen: 'Denk jij weleens aan de dood?'

Marion Ferber heeft in haar carrière in het onderwijs regelmatig te maken gehad met zelfdodingpogingen en zelfbeschadiging onder jongeren. Dat raakte haar enorm. Ze greep haar kans om deze problematiek systematisch aan te pakken. Het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SuNa) voor jongeren werd geboren.
> Lees het interview met Marion Ferber

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website