Projectomschrijving

Van april 2017 tot april 2018 is er in Halsteren geëxperimenteerd met een Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR). Deze SPOR is een onderdeel van de sluitende aanpak van de problematiek van verward gedrag in West-Brabant-West.

Werkwijze

De SPOR is een ruimte binnen de High Intensive Care-afdeling van Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB). De SPOR is bedoeld voor mensen met acuut verward gedrag die geen strafbaar feit gepleegd hebben en die voorheen in een politiecel werden opgevangen. In de SPOR vindt de beoordeling plaats door de crisisdienst van GGZ WNB. Op basis van die beoordeling wordt het best passende vervolgtraject ingezet. Overigens worden mensen zoveel mogelijk in de thuissituatie beoordeeld.

Doel en samenwerking

In dit project werken ggz, politie en ambulancedienst nauw samen. Omdat het project voldeed aan de verwachtingen, hebben de gemeenten en de zorgverzekeraars aangegeven dat ze de SPOR willen voortzetten in 2018. De subsidie van ZonMw maakt dit mogelijk.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Resultaten

De SPOR is een essentieel onderdeel uit de totale aanpak van verward gedrag. Doordat de SPOR er is, vinden per jaar ongeveer 150 beoordelingen niet op het politiebureau plaats. Mede uit het feit dat het grootste gedeelte van de cliënten na de SPOR doorgaat naar hulp bij GGZ WNB, blijkt ook
dat de SPOR op de juiste locatie is gerealiseerd. Het wordt steeds duidelijker dat de SPOR een hiaat opvult in de integrale aanpak. Mede door het betrekken van familieleden bij de beoordeling door de crisisdienst van GGZ WNB kan er een de-escalerend effect optreden in de crisissituatie bij de patiënt door een vertrouwde persoon in de nabijheid. De angst dat de SPOR ervoor zou zorgen dat cliënten onnodig de GGZ-zorg ingetrokken worden, is niet bewaarheid. Dit komt doordat de SPOR niet laagdrempelig toegankelijk is.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website