Projectomschrijving

Van april 2017 tot april 2018 is er in Halsteren geëxperimenteerd met een Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR). Deze SPOR is een onderdeel van de sluitende aanpak van de problematiek van verward gedrag in West-Brabant-West.

Werkwijze

De SPOR is een ruimte binnen de High Intensive Care-afdeling van Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB). De SPOR is bedoeld voor mensen met acuut verward gedrag die geen strafbaar feit gepleegd hebben en die voorheen in een politiecel werden opgevangen. In de SPOR vindt de beoordeling plaats door de crisisdienst van GGZ WNB. Op basis van die beoordeling wordt het best passende vervolgtraject ingezet. Overigens worden mensen zoveel mogelijk in de thuissituatie beoordeeld.

Doel en samenwerking

In dit project werken ggz, politie en ambulancedienst nauw samen. Omdat het project voldeed aan de verwachtingen, hebben de gemeenten en de zorgverzekeraars aangegeven dat ze de SPOR willen voortzetten in 2018. De subsidie van ZonMw maakt dit mogelijk.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website