Projectomschrijving

Ambulance Amsterdam is constant in beweging om een sluitende aanpak te realiseren voor het vervoer van mensen met verward gedrag. Het doel is om psychiatrie weer een vast onderdeel te maken van de ambulancezorg met de kwaliteit en handelingen die passend zijn. Het beschikken over nauwkeurige en complete gegevens om mensen met ambulance indicatie ‘acute ggz problematiek’ goed in beeld te brengen, vormt hierin een belangrijk onderdeel. Alle ophanden zijnde verbeteringen, koppelen wij zoveel mogelijk aan de landelijk ontwikkelde modellen van SiRM

Doel

We hebben een redelijk beeld rondom volume en stroom van de patiënten met verward gedrag, maar gegevens over de daadwerkelijke inhoud van de geleverde zorg en meer gedetailleerde informatie over vervolgzorg hebben we momenteel niet beschikbaar. In dit project gaat Ambulance Amsterdam de registratie specifiek inrichten aan de hand vaneen lijst registratiegegevens gebaseerd op het model vervoer van SiRM. Hiermee wordt een zuiverder beeld gerealiseerd van de doelgroep mensen met verward gedrag, met specifieke aandacht voor:

  • het volume patiënten
  • specifieke vragen over de zorg rondom deze groep patiënten
  • de bestemming van deze patiënten in de keten

Werkwijze

Het product wordt in 2 fases opgeleverd. In de eerste fase worden de gewenste vragen op basis van de SiRM-lijst opgeleverd door software leverancier Navara. In fase 2 bespreken we met de software leverancier welke werkzaamheden nodig zijn om het systeem zo te ontwikkelen dat de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) zelf vragen in allerlei formats kan invoeren en dus meer leverancier onafhankelijk kan werken.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website