Projectomschrijving

Om de wachttijden in de ggz in regio Midden-IJssel tegen te gaan is een samenwerking aangegaan tussen Dimence en Vriendendiensten Deventer. Een specifiek onderdeel van Vriendendiensten zijn de gespecialiseerde ggz-cliëntondersteuners. Zij hebben veel kennis van, en ervaring met, mensen met psychische problematiek. In  de praktijk werd echter opgemerkt dat in de ggz-keten onvoldoende gebruik wordt gemaakt van Vriendendiensten en andere mogelijkheden die het sociaal domein te bieden heeft. Wanneer dit wel zou gebeuren kan worden bijgedragen aan:

  • Het zelfstandig wonen van mensen met een ggz-achtergrond
  • Het beter functioneren van de doelgroep in de maatschappij
  • Kortere wachttijden in de ggz

Doel

Een samenwerking tussen Vriendendiensten en Dimence heeft als doel om de samenwerking tussen de behandel-ggz en het sociaal domein te vergroten. De specialistische ggz zou gedeeltelijk verschoven kunnen worden naar Vriendendiensten, om zo de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden.

Resultaten

Een belangrijk resultaat is dat bij deelnemers aan de pilot de ervaren kwaliteit van leven toeneemt. Daarnaast is onder medewerkers van zowel Dimence als Vriendendiensten groot enthousiasme over de samenwerking. Medewerkers ervaren kortere lijnen tussen de organisaties. Ook overleggen  ze makkelijker met elkaar. Dit gebeurt zowel over deelnemers in de pilot, als over samenwerking in bredere zin.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website