Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Waalre wil een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag realiseren en heeft geïnventariseerd hoever wij hierin als gemeente op dit moment zijn. Wat is er al geregeld en wat moet er nog geregeld worden? De conclusie is dat de gemeente Waalre hierin met haar huidige ondersteuningsstructuur al goed op weg is, maar dat er nog winst te behalen is in het kader van preventie, vroegsignalering en het combineren van kennis en ervaring op het gebied van maatschappelijk werk, psychiatrie en somatiek.

 

Het verenigen van deze competenties in een functie maakt dat deze persoon in staat is om vanuit een zo integraal mogelijke benadering te bepalen welke zorg en/of ondersteuning nodig is om de burger die verward gedrag vertoont zo adequaat mogelijk te helpen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan verwezenlijking van het credo ‘niemand tussen wal en schip’ en voorkomt in bepaalde gevallen het doorlopen van langdurige intensieve zorgtrajecten en escalatie van overlast in de buurt. Daarmee wordt de cliënt en de samenleving indirect onnodig leed en geld bespaard.

 

De gemeente Waalre ziet deze taken samenkomen in de rol van Wijk-GGD’er. Om die reden is de gemeente Waalre voornemens om in de vorm van een pilot een Wijk-GGD’er aan te stellen in samenwerking met GGD Brabant-Zuidoost.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website