Projectomschrijving

Aanleiding

De gemeente Waalre streeft er naar om in een vroeg stadium zicht te krijgen op zorgbehoeften van kwetsbare inwoners. Des te eerder de gemeente zicht heeft op de noodzakelijke zorgbehoefte, des te groter de kans is dat langdurige intensieve zorgtrajecten en escalatie van overlast in de buurt voorkomen wordt.

Doel

Hoewel de huidige ondersteuningsstructuur al goed is ingericht op het bieden van adequate zorg, is er nog winst te behalen in het vroegtijdig signaleren van probleemsituaties en tijdig betrekken van de juiste zorgpartners. Vaak bereiken signalen van verward gedrag als eerste de politie. Middels het inzetten van een Wijk-GGD’er in de wijken beoogt de gemeente Waalre een belangrijke brugfunctie te creëren tussen zorg en veiligheidspartners op straat zodat, daar waar nodig, vroegtijdig de juiste zorg geboden kan worden aan kwetsbare inwoners.

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website