Projectomschrijving

Achtergrond

In de Kempen komen signalen over personen met onbegrepen gedrag via allerlei routes binnen. Door de komst van de wet verplichte ggz en de decentralisatie Beschermd Wonen worden deze signalen zichtbaarder en nemen ze toe. Ondersteuning van inwoners met onbegrepen gedrag en ook de impact op het netwerk eromheen vraagt veel aandacht en de juiste aanpak. De Kempengemeenten willen een sluitende aanpak voor personen met onbegrepen gedrag realiseren. Om deze verbeterslag te maken wil dit project starten met een pilot wijk-GGz'er.

Doel

Het doel van dit project is om te komen tot een integrale aanpak voor personen met onbegrepen gedrag en hun (woon)omgeving. De Wijk-GGz’er en de kwartiermaker GGzE staan hierin centraal en vormen de schakel tussen inwoner, zorg en veiligheid.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere de Kempengemeenten en GGzE De Boei.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website