Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit document is geschreven in het kader van de subsidieaanvraag welke behoort bij het programma: “Monitoring en registratie RAV ritten acute psychiatrie”

Er bestaat onduidelijkheid over de omvang van de groep mensen met verward gedrag en de groep mensen, die georganiseerd vervoer nodig heeft. Het is daarom van belang om meer inzicht te krijgen in de aantallen per doelgroep, die georganiseerd vervoer nodig heeft. Dit leidt tot meer helderheid over de kosteneffectiviteit van verschillende vormen van vervoer met psychiatrische hulpverlening. Alle aanbieders van deze zorg en/of vervoer dienen hiervoor een aantal zaken te registreren, zoals de verleende zorg, het aantal ritten en de kenmerken van de personen, die zij vervoeren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website