Projectomschrijving

Er bestaat onduidelijkheid over de omvang van de groep mensen met verward gedrag die georganiseerd vervoer nodig hebben. Het is van belang om hier meer inzicht in te krijgen. Dit leidt tot meer helderheid over de effectiviteit van verschillende vormen van vervoer.

Doel

De RAV Kennemerland stelt zich als doel om door middel van een juiste registratie inzicht te krijgen in de ambulancehulpverlening en vervoersbewegingen in relatie tot mensen met verward gedrag.

Werkwijze

Het is noodzakelijk dat vervoersbewegingen uitgevoerd door derden (o.a. politie en particuliere vervoersdiensten) ook worden meegenomen in de registratie en monitoring. Voor het inregelen van dit proces wil de RAV Kennemerland de juiste tools ontwikkelen. Met de verkregen informatie kan het vervoer van mensen met verward gedrag beter georganiseerd worden. Dat zal vervolgens bijdragen aan een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website