Projectomschrijving

Doel

Met het project werkt Gemeente Eindhoven aan verbetering van zorg en ondersteuning voor de meest kwetsbaren. Het is hierbij zaak om eerder de juiste zorg op de juiste plek brengen. Hiermee wordt een verschil gemaakt voor inwoners die niet de juiste hulpvraag kunnen of willen aangeven. Ook wordt met de inzet van outreachend werk een betere opvolging aan overlastmeldingen gegeven en wordt verdere escalatie voorkomen.

Werkwijze

Gemeente Eindhoven doet dit onder andere door te oriënteren op outreachende inzet. Waar inspanningen op gericht moeten worden en of er resultaat mee behaald wordt, wordt in beeld gebracht door informatie-gestuurd te werken. Samen met ketenpartners wordt een monitor ontwikkeld die helpt zicht te krijgen op personen met een (psychische) kwetsbaarheid, met als doel om inzicht in de doelgroep te bereiken. Er wordt daarmee een beleid ontwikkeld dat daadwerkelijk impact heeft op de stad.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website