Projectomschrijving

Het concept van de Psycholance kan doelmatiger en efficiënter worden ingezet. De kwaliteit en het zorgniveau met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) op een ambulanec waren zeer hoog. De schaarste in het aantal SPV'en en het hebben van slechts één Psycholance tijdens het dagvenster en één tijdens de avonduren, maakten dat er naar het concept gekeken moest worden.

Doel

Ambulance Amsterdam wil 24/7 passend vervoer bieden aan verwarde personen met een medische indicatie, op basis van triage door de meldkamer ambulancezorg. In ons streven om de ambulancezorg doelmatig te organiseren is in oktober 2018 de pilot Medium Care in de drie grote steden (Den Haag, Rotterdam en Amsterdam) van start gegaan. Ambulance Amsterdam heeft er voor gekozen om het niet spoedeisende psychiatrisch vervoer onder te brengen bij deze nieuwe variant van ambulancezorg. De verpleegkundigen en chauffeurs van de Medium Care zijn zowel inzetbaar voor vervoer van mensen met verward gedrag als voor somatische zorgritten. Uiteindelijk is het ons doel om zoveel mogelijk eenheden in deze dubbelfunctie te realiseren, zodat iedere persoon met verward gedrag dezelfde kwaliteit zorg ontvangt.

Werkwijze en opleiding

Om bovenstaande te realiseren, kiest Ambulance Amsterdam er voor om zelf verpleegkundigen in dienst te nemen en op te leiden in acute psychiatrie. Zij worden vervolgens ingezet om de Medium Care te bemensen. Daarnaast is er extra aandacht voor het verhogen van de kennis van Advanced Life Support (ALS) medewerkers. In de opleiding ligt de focus op het aanreiken van handvatten, tools en vakinhoudelijke kennis, om op een de-escalerende en professionele wijze het vervoer en de eerste triage op zich te nemen. Dit nieuwe opleidingstraject is tevens met een subsidie ontwikkeld.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website