Projectomschrijving

Met ingang van 1 januari 2020 vervangt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), samen met de Wet zorg en dwang (Wzd) de huidige wet Bijzondere opname in het psychiatrisch ziekenhuis (Bopz). De regionale ketensamenwerking is gebaat bij de inzet van een coördinator die hier met kennis van zaken, enthousiasme en sensitiviteit de juiste aandacht en tijd aan besteedt.

Doel

De ingestelde coördinator begeleidt en ondersteunt bij het (tot stand komen van het) periodiek regionaal overleg Wvggz, stemt processen op elkaar af, brengt de ‘open eindjes’ in kaart, signaleert en initieert dat hier afspraken over worden gemaakt. Daarnaast ondersteunt de coördinator de regionale samenwerking Wvggz in regio Groningen van juni 2019 tot juni 2020. De coördinator stelt een plan van aanpak op en prioriteert daarbij op de kritische onderdelen voor de overgang naar de Wvggz op 1 januari 2020.

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Meer informatie en lopende projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website