Projectomschrijving

Doel

In het kader van een sluitende aanpak streven de gemeenten in Regio Foodvalley Utrecht (Rhenen, Renswoude en Veenendaal) naar een centraal en 24/7 bereikbaar niet-acuut Advies- en Meldpunt voor personen met verward gedrag. Het gaat om mensen die wel verward gedrag vertonen en hulp nodig hebben, maar waarbij er geen sprake is van levensbedreigende crisissituaties.

Werkwijze

Medewerkers van het Avies- en Meldpunt werken outreachend, bieden advies aan lokaal werkende professionals en voeren direct triage uit. Daarnaast kunnen zij ook (eerste) gesprekken voeren met cliënten en indien nodig gecoördineerd aanvullende hulp inzetten. Het advies- en meldpunt is nauw verbonden met de lokaal georganiseerde ondersteuning en sluit aan bij de huidige werkafspraken met politie, huisartsen, spoedeisende hulp en ggz-crisisdienst. Met de inrichting van dit Advies- en Meldpunt worden de huidige lokale meldpunten verbreed. Voor inwoners wordt een website ontwikkeld. Binnenkomende vragen worden door de medewerkers van het Advies- en Meldpunt opgepakt.

Resultaten

In de Regio Foodvalley Utrecht is samen met ketenpartners het Advies- en Meldpunt opgezet voor niet-acute meldingen rondom verward gedrag. Lokale professionals kunnen bij het Meldpunt terecht met adviesvragen en meldingen. Het Meldpunt kan adviseren, meekijken of zelfs een casus kort overnemen om een inwoner naar de juiste zorg te begeleiden.

Alle ketenpartners zijn blij met het Meldpunt. Inwoners met verward gedrag kunnen beter en sneller geholpen worden, er is meer coördinatie en de ketensamenwerking is verbeterd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website