Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er bestaan nog veel knelpunten rondom vervoer van personen met verward gedrag. Crisisdiensten gaan verschillend om met keuzes en verantwoordelijkheden. Het Model Vervoer lijkt vooral een papieren richtlijn en wordt weinig gebruikt. Crisisdiensten hebben vaak weinig vertrouwen in de kwaliteit van alternatieve vervoerders zoals de GGZ Vervoersdienst, maar ze hebben er ook weinig ervaring mee.

 

Cliënten geven aan het vervoer door een ambulance vaak niet noodzakelijk te vinden en vinden prettige bejegening het belangrijkste. Daarbij worden duidelijke uitleg over wat er gaat gebeuren, afleiding in de vorm van een praatje en een grapje en als mens gezien worden, als belangrijke zaken naar voren gebracht. Cliënten ervaren een belangrijk knelpunt in het feit dat familie vaak niet mee kan rijden. En verlies van de eigen regie. De indruk bestaat bijvoorbeeld dat sedatie standaard wordt toegepast, ook als het niet nodig is. De Crisiskaart wordt zelden gebruikt.

 

Deze pilot laat zien dat cliënten zelf belangrijke informatie hebben over kwaliteit van vervoer. Die informatie is onmisbaar bij het sluitend maken van de keten van vervoer voor personen met verward gedrag.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is afgelopen periode veel aandacht geweest voor het vervoer van personen met verward gedrag als belangrijke schakel van een sluitende aanpak. Er zijn in het land verschillende pilots met alternatief vervoer uitgevoerd. Het project “Stuurkracht; Vervoer van personen met verward gedrag” heeft zich met name gericht op een tot nu betrekkelijk onderbelicht, maar onmisbaar onderdeel. Namelijk de ervaringen van de mensen waar het om gaat en de overwegingen van professionals bij de vervoerskeuze. Het project heeft tot een aantal conclusies en aanbevelingen geleid die we graag delen met ambulancemedewerkers, beleidsmakers, cliënt- en familievertegenwoordigers, crisisdiensten, politiemedewerkers en andere belangstellenden. Het project heeft ook een aantal vragen opgeroepen die het nader onderzoeken waard zijn. Het project laat in ieder geval zien dat de mensen die te maken hebben met het vervoer, zowel de cliënt zelf als betrokken professionals, beschikken over informatie die onmisbaar is bij het sluitend maken van de keten van vervoer van personen met verward gedrag. Hiermee kan het resultaat van dit project de discussie voeden als het gaat om het oplossen van knelpunten bij het vervoer van personen met verward gedrag.

 

 

Zie voor conclusies en aanbevelingen onze publieksversie.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

Mensen met verward verdrag worden in de huidige situatie vaak vervoerd door politie of ambulance. In de regio Gelderland/Overijssel is echter ook de GGz-Vervoersdienst actief. Deze biedt al enkele jaren vervoer aan door gespecialiseerde hulpverleners, maar er wordt nu beperkt gebruik van hun diensten gemaakt. Dit vervoer is normaliserend, niet stigmatiserend en niet gebonden aan regiogrenzen.

In onze projectaanvraag staat bouwsteen 7 centraal. Met dit project willen we de verantwoordelijkheden in de keten met betrekking tot situaties van mensen met verward gedrag een sterke impuls tot verbetering geven, in kwalitatief opzicht. We willen inzicht geven in de succes- en faalfactoren van de inzet van de GGz-Vervoersdienst en mogelijk andere alternatieve vormen van vervoer. We willen daarbij gebruik maken van de ervaringen van alle betrokken partijen met het vervoer van verwarde personen in de Verdiepingsregio Oost. De partners in het samenwerkingsverband hebben zich uitgesproken om actief bij te dragen aan het project. De verbeteringen in de keten moeten dusdanig zijn dat zij leiden tot een sluitende aanpak. We hebben als gemeenschappelijk doel geformuleerd dat we het vervoer voor mensen met verward gedrag zo passend mogelijk willen maken en kunnen inzetten, wanneer er geen noodzaak is om de desbetreffende persoon door ambulance of politie te laten vervoeren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website