Projectomschrijving

In dit project gaan initiatiefnemers Zorgbelang Gelderland, de GGZVervoersdienst, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en de Verdiepingsregio Oost samenwerken om met andere ketenpartijen (GGz-instellingen, verzekeraars, ambulance- en crisisdiensten) meer passend vervoer voor mensen met verward gedrag te kunnen gaan bieden.

Doel

Inzicht te geven in de succes- en faalfactoren van de inzet van de GGZVervoersdienst. Deze normaliserende en professionele vervoersdienst, die al enkele jaren actief is in de provincies maar waar nog beperkt gebruik van gemaakt wordt, is een alternatieve vorm van vervoer voor mensen met verward gedrag.

Werkwijze

Dit doen wij door:

  • het geven van presentaties in instellingen
  • het inzichtelijk maken welke overwegingen er een rol spelen in de keuze van vervoer
  • het monitoren van de (kwalitatieve) ervaringen van cliënten én professionals met de GGZVervoersdienst.

Conclusie

Er bestaan nog veel knelpunten rondom vervoer van personen met verward gedrag. Crisisdiensten gaan verschillend om met keuzes en verantwoordelijkheden. Het Model Vervoer lijkt vooral een papieren richtlijn en wordt weinig gebruikt. Crisisdiensten hebben vaak weinig vertrouwen in de kwaliteit van alternatieve vervoerders zoals de GGZ Vervoersdienst, maar ze hebben er ook weinig ervaring mee. Cliënten geven aan het vervoer door een ambulance vaak niet noodzakelijk te vinden en vinden prettige bejegening het belangrijkste. Ze ervaren een belangrijke knelpunt in het feit dat familie vaak niet mee kan rijden. En verlies van de eigen regie. De indruk bestaat bijvoorbeeld dat sedatie standaard wordt toegepast, ook als het niet nodig is. De Crisiskaart wordt zelden gebruikt. Deze pilot laat zien dat cliënten zelf belangrijke informatie hebben over kwaliteit van vervoer. Die informatie is onmisbaar bij het sluitend maken van de keten van vervoer voor personen met verward gedrag.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website