Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Street-triage (een politieagent en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige rukken samen uit naar een acute melding aangaande een verward persoon) is een goede manier om verwarde burgers in crisis tegemoet te treden vanwege de gecombineerde inzet van veiligheid en zorg. Verwarde burgers worden sneller en beter geholpen (juiste zorg op de juiste plek). Het is van belang om Street-triage in te zetten in een regio met voldoende meldingen en tegelijk een korte aanrijtijd. De inzet van Street-triage werkt alleen wanneer hiervoor apart medewerkers worden vrijgehouden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Betere zorg voor personen met verward gedrag gerealiseerd als gevolg van inzet GGZ-deskundigheid in het eerste contact. Waar tot nu toe de politie, zonder specifieke GGZ-kennis, als first-responder reageert is met Street-triage de inzet van de GGZ helemaal vóórin het proces geborgd. Resultaat: Op de momenten dat de Streetr-triage actief was werd direct juist getrieerd en de vervolghulp ingezet die passend was bij de problematiek

 

2. Kortere doorlooptijd voor personen met verward gedrag tot passende vervolgoplossing als gevolg van snelle triage en directe vervoersmogelijkheid. Resultaat: middels inzet Street-triage zijn verwarde burgers sneller op de juiste vervolgplek aangeland.

 

3. Minder personen met verward gedrag in een politiecel, politie-inzet bij meldingen overlastgevende personen uitsluitend op basis van toegevoegde waarde. Resultaat: inderdaad minder mensen in politiecel. Samengaand met het project is ook tijdelijk het cellencomplex gesloten geweest gedurende doordeweekse dagen waardoor we genoodzaakt waren op alternatieve plaatsen (zoals thuis) te beoordelen. Juist door het format van Street-triage worden professionals ingezet op basis van hun eigen toegevoegde waarde. Alle betrokken partijen zagen meerwaarde van het samen optrekken in crisis (zorg en veiligheid).

 

4. Eerder ontzorgen van mensen op plekken waar overlast optreedt door personen met verward gedrag (bijvoorbeeld op huisartsenposten) met een toename van de tevredenheid over de dienstverlening van GGZ en politie tot gevolg. Resultaat: Deze doelstelling is niet behaald. Mogelijk wel positieve effecten voor derden maar niet evident genoeg terug te zien.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Street-triage Deventer behelst de dagelijkse (365 dagen per jaar van 10.00 uur tot 00.00 uur) het gezamenlijk afhandelen van meldingen overlastgevende personen als de triage van de melding daarvoor aanleiding geeft. In die gevallen zal een Street-triage wagen met inzet van een politieagent en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige uitrukken voor het afhandelen van de casus voor een periode van één jaar in de gemeente Deventer.

Het project loopt van 1 maart 2017 tot 1 maart 2018. In deze periode zal er een Street-triage team werkzaam zijn in de gemeente Deventer. Dit team zal gedurende de uren dat zij inzetbaar is gestationeerd zijn op een centraal punt (politiebureau) in de gemeente.

Het team wordt via de meldkamer van politie opgeroepen en zal na beoordeling van de melding de inzet bepalen. Bij uitruk zal het team zoveel als mogelijk als first-responder (met een max aanrijtijd van 20 minuten) reageren op E33-meldingen.

Wanneer de Street-triage wagen ter plaatse arriveert zullen de teamleden ter plekke een inschatting proberen te maken van de situatie en op basis daarvan besluiten of er een, en zo ja welke, vervolgactie nodig is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website