Projectomschrijving

Doel

Mediant heeft in dit project de Acuut Psychiatrsche Hulpverlening-triagefunctie met gebruik van de GGz-Triagewijzer geïmplementeerd. De APH-triagefunctie focust zich op het verbeteren van de behandeling van meldingen van personen met verward gedrag die vanuit verwijzers binnenkomen bij de Mediant-crisisdienst. Hierbij dient de GGz-triagewijzer als richtinggevend instrument voor de APH-triagist. De implementatie van de APH-triagefunctie heeft als doel in alle situaties eenduidige en passende hulp op het juiste moment te organiseren en personen in crisis en hun omgeving hierover duidelijkheid te geven.

De APH-triagefunctie

De APH-triagist is een HBO+ geschoolde ggz-professional werkzaam vanuit de Mediant crisisdienst. De APH-triagisten van Mediant gebruiken in het project de GGz-triagewijzer als hét instrument om, op basis van de kenmerken van de persoon in crisis en zijn omgeving, gestructureerd het volgende te bepalen:

  1. de urgentie (moment van hulp)
  2. de inzet van hulpverlening (welke en wie)
  3. de locatie (eventueel vervoer)

Resultaten

Het project heeft geresulteerd in de succesvolle opzet van de APH-triagefunctie met gebruik van de GGZ-triagewijzer. De triagist is gesitueerd in de meldkamer van de politie en ambulancedienst. Hierbij is een centraal nummer opgezet waarop de APH-triagist direct bereikbaar is. Daarnaast zijn er heldere afspraken gemaakt met de betrokken ketenpartners over het verwijsproces, wat de samenwerking ten goede is gekomen.

Overzicht projecten en subsidies

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitvoeren en aanscherpen van het plan van aanpak voor de APH-triagefunctie in de regio, ter voorbereiding op de nieuwe bekostiging acute psychiatrische zorg per 1-1-2019. Wilt u ook aan de slag met de APH-triagefunctie en/of advies- en meldpunten? Bekijk dan de lopende projecten en subsidiemogelijkheden.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website