Projectomschrijving

De regio Twente is actief in de aanpak van overlast door mensen met verward gedrag. Sinds 2014 hebben de Twentse bestuurders dit thema geprioriteerd.

Samen werken aan oplossingen

Een brede expertgroep van professionals, maar ook ervaringsdeskundigen, werkt aan oplossingsrichtingen. '10 in Twente' beoogt de regie in informatie-uitwisseling te verbeteren in de persoonsgerichte aanpak van de zwaarste casuïstiek van mensen met verward gedrag. Daarnaast zijn projecten in uitvoering welke toezien op een crisisopvangplek bij de GGZ-instelling, de gedragsaanwijzing (huursector), het Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk (RFPN) en privacy-wetgeving.

Doel

Het project loopt t/m 2018. Twentse gemeenten willen zich de komende periode vooral richten op het stimuleren van de lokale aanpak ('blauwdruk') van mensen met verward gedrag. Het ontwikkelen van een zogenaamde 'blauwdruk' voor de lokale aanpak is één van de doelstellingen. Voor de uitvoering van dit laatste wordt gezocht naar een regionaal inzetbare projectregisseur.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website