Projectomschrijving

‘Stemmenhoorders gehoord’ is een lotgenotengroep uitsluitend voor mensen die stemmen horen. In deze groep kunnen groepsleden met elkaar ervaringen delen en praten over het horen van stemmen zonder oordeel. De aanwezige gespreksleiders hebben zelf ervaring met het horen van stemmen. De groepsleden bepalen met elkaar waar het gesprek over gaat.

Doel

De lotgenotengroep beoogt de leden een klankbord te geven voor de ervaringen met stemmen horen waaruit eventueel een andere coping strategie kan worden ontwikkeld op de ervaring stemmen horen. De veranderde strategie in het omgaan met stemmen horen levert uiteindelijk een kwalitatief beter leven op.

Werkwijze

Dit project is een vervolgstap, gericht op het verfijnen van de vaardigheden van de gespreksleiders. Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
•    train de trainer cursus
•    licentie cursus ‘omgaan met stemmen horen’ aankopen
•    opgeleid worden om de cursus te gaan geven in het zelfregiecentrum

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website