Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeenten Westervoort en Duiven hechten veel waarde aan het bieden van de juiste zorg voor personen met verward gedrag. Daarom streven zij ernaar om samen met ervaringsdeskundigen en netwerkpartners een sluitende lokale aanpak voor de doelgroep te realiseren. Om dit doel te bereiken hebben de partijen gedurende de projectperiode gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. Er hebben verdiepingsgesprekken plaatsgevonden om behoeften en wensen te inventariseren. Het resultaat is een gedragen plan van aanpak met inbreng van alle netwerkpartners en ervaringsdeskundigen. Het plan bestaat uit twee ontwikkelsporen met per spoor meerdere initiatieven die uitgevoerd gaan worden. De netwerkpartners hebben afgesproken om gezamenlijk verder te gaan met de uitvoering van het plan. Vanaf 2020 organiseren wij 2 keer per jaar een netwerkbijeenkomst om de samenwerking duurzaam voort te zetten. Tot slot worden de intenties van betrokken partijen in het voorjaar van 2020 vastgelegd in een convenant.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het resultaat van het project is een gedragen plan van aanpak met inbreng van alle netwerkpartners en ervaringsdeskundigen. Het plan bestaat uit twee ontwikkelsporen met per spoor meerdere initiatieven die uitgevoerd gaan worden. De netwerkpartners hebben afgesproken om gezamenlijk verder te gaan met de uitvoering van het plan. Vanaf 2020 organiseren wij 2 keer per jaar een netwerkbijeenkomst om de samenwerking duurzaam voort te zetten. Tot slot worden de intenties van betrokken partijen in het voorjaar van 2020 vastgelegd in een convenant.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeenten Westervoort en Duiven hechten veel waarde aan het bieden van de juiste zorg voor personen met verward gedrag. Daarom streven de gemeenten Westervoort en Duiven ernaar om samen met ervaringsdeskundigen en netwerkpartners een sluitende lokale aanpak voor mensen met verward gedrag tot stand te brengen. Het resultaat is dan ook een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag Westervoort – Duiven tot stand te brengen die door alle relevante partijen gedragen wordt.

 

Het uitgangspunt voor de sluitende aanpak zijn de 9 bouwstenen die zijn ontwikkeld door het Aanjaagteam Verwarde Personen. Medewerkers van beide gemeenten gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen en netwerkpartners om op te halen welke activiteiten de verschillende partners in de verschillende bouwstenen ontplooien. Alle bouwstenen zullen hierbij aan bod komen, ook die waar de gemeente wellicht niet direct een rol in speelt. Dit doen we om er voor te zorgen dat juist ook de overdracht tussen de regionale en lokale projecten goed is geregeld.

 

In de gesprekken gaan we inventariseren wat goed gaat maar ook welke leemtes nog moeten worden ingevuld om tot een sluitende aanpak te komen. Met inachtneming van de opmerkingen die daar nog naar voren komen, wordt een definitief document opgesteld dat dan gedragen wordt door alle partijen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website