Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Utrechtse Heuvelrug ziet een toenemend aantal kwetsbare inwoners die als gevolg van oplopende stress in hun leven verward gedrag vertonen of een verhoogd risico lopen. Gemeente en maatschappelijke partners willen met elkaar tot een sluitende aanpak komen, waarbij preventie, vroegtijdige signalering en adequaat professioneel handelen belangrijke onderdelen zijn. Beoogde samenwerkingspartners zijn de gemeente, ervaringsdeskundigen, de sociale dorpsteams, politie, Regionale Sociale Dienst, woningcorporaties, huisartsen, GGZ (crisisdiensten en -aanbieders).

Partijen hebben medio april op bestuurlijk niveau hun commitment en de intentie tot samenwerken

uitgesproken, en als inhoudelijke richting gekozen voor het stabiliteitsmodel met stressorenaanpak. Dit model

richt zich op factoren die van essentieel belang zijn (verdere) verwarring te voorkomen, zoals huisvesting,

hygiëne en voeding, financiële middelen en een dagritme. Door te letten op primaire levensbehoeften is

vroegtijdige signalering, preventie en effectief professioneel handelen mogelijk.

De gemeente wil nu de volgende stap maken en met de betrokken partners een samenwerkingsconvenant

met heldere afspraken vastleggen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website