Projectomschrijving

De gemeente Utrechtse Heuvelrug ziet een toenemend aantal kwetsbare inwoners die als gevolg van oplopende stress in hun leven verward gedrag vertonen of een verhoogd risico hierop lopen. De gemeente en maatschappelijke partners willen met elkaar tot een sluitende aanpak komen, waarbij preventie, vroegtijdige signalering en adequaat professioneel handelen belangrijke onderdelen zijn.

Stabiliteitsmodel

De intentie tot samenwerken is uitgesproken, en als inhoudelijke richting gekozen voor het stabiliteitsmodel met stressorenaanpak. Dit model richt zich op factoren die van essentieel belang zijn (verdere) verwarring te voorkomen, zoals huisvesting, hygiëne en voeding, financiële middelen en een dagritme.

Doel

De gemeente wil nu de volgende stap maken en met de betrokken partners een samenwerkingsconvenant met heldere afspraken vastleggen en de eerste stappen zetten richting een breed gedragen ontwikkel- en verbetertraject.

Resultaten

Twee bijeenkomsten zijn in het voorjaar 2018 gerealiseerd: één met bestuurders van gemeente en maatschappelijke organisaties, en één met professionals. Daar bleek de bereidheid tot samenwerken en de wens te investeren. In het project hebben we de bestuurlijke wens vertaald in een samenwerkingsovereenkomst, op 27 november 2018 feestelijk ondertekend. De doelen voor de komende jaren zijn vastgelegd. Daarbij hebben professionals elkaar beter leren kennen en is de
onderlinge samenwerking verbeterd.

Vervolg

Een belangrijke randvoorwaarde voor het vervolg is een leer- en ontwikkeltraject voor professionals. Het doel hiervan is een betere toerusting om te kunnen signaleren, beoordelen, behandelen en begeleiden en het versterken van de samenwerking.

 

 

 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website