Projectomschrijving

Gemeenten in regio IJsselland werken samen met instellingen als GGD IJsselland, het Sociale Wijkteam, hulpdiensten en diverse zorgaanbieders (o.a. Dimence, Tactus, RIBW, MEE en het Leger des Heils) aan het verbreden en versterken van bestaande afspraken en werkwijzen rondom verward gedrag.

Doel

Om tot een regionale sluitende integrale aanpak te komen, stellen wij via dit project een procesregisseur aan.

Werkwijze

  • De procesregisseur start met in beeld brengen van de onderdelen van de keten die goed of juist niet goed werken in de regio.
  • Vervolgens worden in verschillende sessies met verschillende ketenpartners bouwstenen besproken en afspraken voor een aanpak gemaakt.
  • Daarna worden in een aantal leertafels met alle medewerkers informatie gegeven en afspraken verder vastgelegd. In deze leertafels worden leden van het Schakelteam en deskundigen van de ketenpartners op landelijk niveau uitgenodigd om informatie uit te wisselen.
  • Tenslotte wordt met alle ketenpartners en aan de hand van casuïstiek alle bouwstenen doorlopen om tot een sluitende aanpak op de hele keten te komen.

Resultaten

In alle gemeenten in IJsselland is invulling gegeven aan de 9 geformuleerde bouwstenen voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. We hebben een regionaal zo sluitend mogelijke aanpak voor personen met verward gedrag ontwikkeld. Er is optimaal gebruik gemaakt van de kennis van professionals en ervaringsdeskundigen om invulling te geven aan de 9 bouwstenen. Daar waar nodig is gewerkt aan aanvullend aanbod. Tegelijk zijn meerdere afspraken binnen deze aanpak nog onvoldoende operationeel, gemonitord of geëvalueerd. De gemeenten in regio IJsselland hebben er dan ook voor gekozen om het project een jaar te verlengen en hebben hier eigen middelen voor beschikbaar gesteld.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website