Projectomschrijving

De regio Flevoland streeft naar een regionale keten voor personen met verward gedrag. In 2017 is al sterk ingezet op de crisisketen in regio Flevoland. Het beeld is dat de keten al redelijk compleet is, maar niet bij iedereen even bekend is.

Doel en werkwijze

Komende periode wil de regio gaan inzetten op gerichte aanvullende leertrajecten voor hulpverleners, ambulancebroeders en politie, die erop gericht zijn verward gedrag eerder te herkennen en om zo snel mogelijk een passend ondersteuningstraject te starten. Voor mensen met periodes van verward gedrag begint er een ‘peer support’ groep voor herkenning en erkenning. Men kan ook met een ervaringsdeskundige elkaar stimuleren om te komen tot verandering. Daarnaast komt er een persoonlijke crisiskaart. Dit is een document waarop een cliënt kan aangeven hoe hij wil dat hulpverleners handelen als er bij hem sprake is van crisis. Tot slot gaat de regio aan de slag met voorbeelden van gegevensdeling aan de hand van casussen.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website