Projectomschrijving

De regio Flevoland streeft naar een regionale keten voor personen met verward gedrag. In 2017 is al sterk ingezet op de crisisketen in regio Flevoland. Het beeld is dat de keten al redelijk compleet is, maar niet bij iedereen even bekend is.

Doel en werkwijze

Komende periode wil de regio gaan inzetten op gerichte aanvullende leertrajecten voor hulpverleners, ambulancebroeders en politie, die erop gericht zijn verward gedrag eerder te herkennen en om zo snel mogelijk een passend ondersteuningstraject te starten. Voor mensen met periodes van verward gedrag begint er een ‘peer support’ groep voor herkenning en erkenning. Men kan ook met een ervaringsdeskundige elkaar stimuleren om te komen tot verandering. Daarnaast komt er een persoonlijke crisiskaart. Dit is een document waarop een cliënt kan aangeven hoe hij wil dat hulpverleners handelen als er bij hem sprake is van crisis. Tot slot gaat de regio aan de slag met voorbeelden van gegevensdeling aan de hand van casussen.

Resultaten

In Flevoland is van 2018 tot 2020 een impuls gegeven aan de sluitende aanpak van personen met verward gedrag. Deze versteviging heeft mede geleid tot een versterkt en goed herkenbaar Meldpunt onder professionals in de hele regio. Daarnaast heeft het bijgedragen aan een heldere samenwerking en goedwerkend proces bij incidenten en meldingen van verward gedrag.

Er is ingezet op deskundigheidsbevordering bij leden van wijk- en gezinsteams. Dit blijft een continu aandachtspunt, mede door vlotte personeelswisselingen. Het is gebleken dat het opstellen van Crisiskaarten is een intensief proces is. Crisiskaarthouders hechten echter veel waarde aan het proces en het resultaat. Vanuit deze impuls is het duidelijk waar de aandacht in de regio op gericht moet worden voor een sluitende aanpak.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website