Projectomschrijving

In 2017 hebben de West-Friese gemeenten een toekomstvisie opgesteld over hoe de West-Friese gemeenten en partners om willen gaan met zorg en begeleiding aan kwetsbare inwoners. De aanpak voor personen met verward gedrag is onderdeel van het bijbehorende actieplan.

Samenwerking

Om een sluitende aanpak te realiseren wordt er samengewerkt met partners als politie Noord-Holland Noord (NHN), GGD NHN, GGZ NHN en cliëntenbelangenorganisaties. De inbreng van de partners en de negen bouwstenen van het landelijk Schakelteam vormen de basis van het plan van aanpak.

Uitgangspunten

Enkele uitgangspunten hierin zijn dat de West-Friese gemeenten actief gaan werken aan het tegengaan van stigma’s in de West-Friese samenleving, de ondersteuning van de kwetsbare inwoners zo dicht als mogelijk in de buurt is georganiseerd, dat de wijk- en gebiedsteams de oren en ogen in de wijk zijn en zorgen voor vroegtijdige signalering van problemen. Deze uitgangspunten leiden tot diverse projecten en activiteiten die tezamen een persoonsgerichte aanpak vormen.

Resultaten

De aanpak voor personen met verward gedrag in de regio West-Friesland heeft als doel de juiste zorg
en ondersteuning te organiseren voor inwoners met verward gedrag. Deze is gebaseerd op de negen
landelijke bouwstenen en sluit aan op diverse niveaus waarop organisaties en initiatieven in
Noord/Holland actief zijn.

Onderstaande initiatieven zijn in gang gezet of gerealiseerd:

  • Bijeenkomst met ervaringsdeskundigen om het plan van aanpak personen met verward gedrag concreet vorm te geven (participatie ervaringsdeskundigen)
  • Informatieve buurtbijeenkomsten in West-Friesland door ervaringsdeskundigen (participatie ervaringsdeskundigen, preventie)
  • Onderzoek naar de haalbaarheid van een (multidisciplinaire) beoordelings- en/of opvanglocatie (preventie)
  • Onderzoek naar de mogelijkheden van een (preventieve) time-out voorziening
  • Drie regionale projecten waarin ervaringsdeskundigen een prominente rol hebben waaronder de crisiskaart (participatie ervaringsdeskundigen)
  • Deelname aan bovenregionale aanpak voor personen met verward gedrag met een hoog veiligheidsrisico (samenwerking zorg en veiligheid)
  • Borging van het onderwerp verward gedrag bij relevante thema’s

 

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website