Projectomschrijving

Aan de gemeenten van Oost-Veluwe is subsidie beschikbaar gesteld om een procesregisseur aan te stellen.

Doel

Deze procesregisseur heeft de opdracht binnen alle gemeenten van Oost-Veluwe te komen tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

Samenwerking

Er wordt afstemming gezocht met de partijen die betrokken zijn bij de Transformatieagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en met het Werkprogramma van de EPA-Taskforce.

Werkwijze

Gewerkt wordt aan een aanpak die waar nodig regionaal is, maar waarin ook lokaal accenten kunnen worden gezet. Regionaal worden de volgende onderwerpen opgepakt:

  • samenspel Factteams - Sociaal Wijkteams
  • 24-7 bereikbaarheid en beschikbaarheid
  • herstelacademie (door ervaringsdeskundigen, inclusief een lichte vorm van respijtvoorziening)
  • wonen (onder meer een regionale opstapregeling)

Eind 2017 zijn de ingrediënten van de sluitende aanpak (die op alle 9 bouwstenen in zal gaan) bekend, waarna besluitvorming en implementatie plaats kan vinden. Opdat 1 oktober 2018 de sluitende aanpak overal beschikbaar is.

Resultaten

De gemeenten uit de regio Midden-IJssel/Oost Veluwe hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt om iedere gemeente per 1 oktober 2018 te laten beschikken over een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Hiervoor is aan de hand van de 9 bouwstenen inzichtelijk gemaakt:

  1. welke voorzieningen er reeds zijn ontwikkeld
  2. welke voorzieningen er in ontwikkeling zijn
  3. welke aanvullende voorzieningen benodigd zijn om de aanpak sluitend te maken

Het project heeft geleid tot een (concept) plan van aanpak voor de sluitende aanpak. Deze is half april voorgelegd aan de betreffende colleges van Burgemeester en Wethouders (B&W).  

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Download

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een stimuleringssubsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor het in de praktijk toepassen van de 9 bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website