Projectomschrijving

In de praktijk is het niet altijd helder welke professionals bij een cliënt betrokken zijn. Er gaat tijd en informatie verloren in overdracht.


Doel

Project Sluitend Samenwerken Gelderland-Midden (SluiS GM) helpt bij het bieden van passende hulpverlening aan mensen van 0 tot 100 jaar met een kwetsbaarheid. Het ondersteunt gemeenten bij het voeren van regie op een goedwerkende ketenaanpak voor mensen met verward gedrag.

Werkwijze

SluiS GM wordt uitgevoerd in de gemeenten Arnhem en Ede onder verantwoordelijkheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Gemeenten, verslavingszorg, ggz, de regionale instelling voor begeleid wonen, politie en partijen als het Meld- en Adviespunt Verward Gedrag werken gedurende 1 jaar in een pilotperiode samen conform een nieuwe werkwijze en met een ICT-systeem om informatie over cliënten te delen. SluiS GM start op 1 juli 2019 en wordt afgesloten met een advies over implementatie in de 15 gemeenten van de regio.

Contact

Voor aanvullende informatie kunt u mailen naar SluisGM@vggm.nl.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website