Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kader van het beter toerusten van vrijwilligers, professionals en inwoners in de gemeente Deventer, in het omgaan met personen met verward gedrag, hebben in 2018 negen Mental Health First Aid (MHFA) cursussen plaats gevonden.

Hieraan hebben in totaal 102 personen deel genomen.

Dit waren professionals, vrijwilligers en inwoners.

Hiermee is gewerkt aan:

1) Vergroten van kennisniveau over psychische aandoeningen bij professionals, vrijwilligers en inwoners in Deventer

2) Tegengaan van stigma

3) Vergroten van de handelingsvaardigheid van professionals, vrijwilligers en inwoners als het gaat om het kunnen omgaan met personen met verward gedrag.

 

In samenwerking met de gemeente en het maatschappelijk veld worden aandachtsfunctionarissen verward gedrag aangesteld.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling van het project is dat het stigma op verward gedrag in de samenleving in Deventer afneemt en dat de samenleving in Deventer handeling-bekwamer wordt in het omgaan met personen met verward gedrag.

 

Resultaten:

Gedurende de projectperiode hebben 9 trainingen plaats gevonden waar in totaal 102 professionals (ca. 70%), vrijwilligers (ca. 20%) en inwoners (ca. 10%) aan deel hebben genomen.

Uit de evaluatie, die door alle cursisten is ingevuld, is het volgende gebleken:

De cursus wordt gemiddeld met een 8 gewaardeerd

• 89% van de cursisten geeft aan dat ze zich na het volgen van de cursus beter toegerust voelen om op iemand af te stappen in psychische nood en dat hun kennisniveau is vergroot over psychische aandoeningen.

• 51% van de cursisten geeft aan dat door het volgen van de cursus hun begrip voor mensen met psychische problemen is toegenomen. Van de overige groep geeft 37% aan dat hun begrip voor mensen met psychische problemen al groot was en niet is toegenomen door het volgen van deze cursus.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Deventer aanpak is nog niet geheel sluitend waar het gaat om bouwsteen 3: vroegtijdige signalering. De interventie die de gemeente Deventer in wil zetten om deze bouwsteen te versterken is Mental Health First Aid (MHFA). In deze cursus leren professionals en burgers eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen en verward gedrag.

 

Doel van het project is om:

• Het kennisniveau over psychische aandoeningen te vergroten

• Stigma tegen te gaan en

• Handelingsvaardigheid te vergroten.

 

In 12 trainingen worden 120 tot 180 cursisten in Deventer geschoold in MHFA. Om duurzame borging te realiseren worden aandachtsfuncionarissen ingezet. Daardoor vindt kennisoverdracht niet alleen plaats gedurende het project, maar ook na afloop. Zo kunnen ook nieuwe groepen professionals en burgers profiteren van dit project.

 

In de uitvoering van dit project werkt de gemeente Deventer samen met Impluz, onderdeel van de Dimence Groep en licentienemer van MHFA Nederland.

 

Voor het gehele plan zie ons plan van aanpak.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website