Projectomschrijving

Dit project heeft bijgedragen aan de Deventer aanpak van verward gedrag, voornamelijk op het gebied van bouwsteen 3: vroegtijdige signalering.

Mental Health First Aid

De interventie die de gemeente Deventer in heeft gezet om deze bouwsteen te versterken is Mental Health First Aid (MHFA). In deze cursus leren professionals en burgers eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen en verward gedrag.

Doel

Doel van het project was om:
•    het kennisniveau over psychische aandoeningen te vergroten
•    stigma tegen te gaan
•    handelingsvaardigheid te vergroten

Samenwerking

In de uitvoering van dit project heeft de gemeente Deventer samengewerkt met Impluz, onderdeel van de Dimence Groep en licentienemer van MHFA Nederland.

Resultaten

In 9 trainingen zijn 102 professionals, vrijwilligers en inwoners in Deventer geschoold in MHFA. Om duurzame borging te realiseren worden aandachtsfunctionarissen ingezet. Daardoor heeft kennisoverdracht niet alleen gedurende het project plaatsgevonden, maar ook na afloop. Zo kunnen ook nieuwe groepen professionals en burgers blijven profiteren van dit project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website