Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gemeente Amersfoort, wijkteams Amersfoort, FACT-teams en aanbieders van bemoeizorg werken in een project samen om de volgende doelen te bereiken:

• Elke persoon met een (niet gestelde) hulpvraag waar expliciete zorgen over zijn krijgt passende ondersteuning.

• Eén huishouden één plan voor alle cliënten

 

Daarvoor worden in een leeromgeving nieuwe samenwerkingsafspraken uitgewerkt. Ook gaan de partners die vormen van bemoeizorg bieden – het opzoeken, motiveren en toeleiden naar hulp van mensen waar wel zorgen over zijn, maar die geen hulp willen, geen hulpvraag stellen of de weg naar hulp niet weten te vinden – samenwerken in een geïntegreerd team.

 

Doel hiervan is de ondersteuning aan (onder andere) mensen met (potentieel) verward gedrag te verbeteren op de bouwstenen 3 (vroegtijdige signalering), 6 (toeleiding) en 8 (passende zorg).

Een regiegroep bestaande uit gemeente, zorgverzekeraar, vertegenwoordiging van cliënten en naasten, wijkteams, welzijnswerk, GGZ instellingen, aanbieders van beschermd wonen en LVB ondersteuning geven gezamenlijk opdracht tot uitvoering van dit project.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website