Projectomschrijving

Doel

Gemeente Amersfoort, wijkteams Amersfoort, FACT-teams en aanbieders van bemoeizorg werken in dit project samen met als doel: elke persoon met een (niet gestelde) hulpvraag waar expliciete zorgen over zijn krijgt passende ondersteuning. Eén huishouden, één plan voor alle cliënten. Zo willen we ondersteuning aan (onder andere) mensen met (potentieel) verward gedrag verbeteren op de bouwstenen 3 (vroegtijdige signalering), 6 (toeleiding) en 8 (passende zorg).

Werkwijze

In een leeromgeving worden nieuwe samenwerkingsafspraken uitgewerkt. Ook gaan partners die bemoeizorg bieden – het opzoeken, motiveren en toeleiden naar hulp van mensen waar zorgen over zijn, maar die geen hulp willen, geen hulpvraag stellen of de weg naar hulp niet weten te vinden – samenwerken in een geïntegreerd team.

Samenwerking

Gemeente, zorgverzekeraar, vertegenwoordiging van cliënten en naasten, wijkteams, welzijnswerk, ggz-instellingen, aanbieders van beschermd wonen en lvb-ondersteuning zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit project.

Resultaten

Gemeente Amersfoort, wijkteams Amersfoort, FACT-teams en aanbieders van bemoeizorg werkten in een project samen met als doel:

  • Elke persoon met een (niet gestelde) hulpvraag waar expliciete zorgen over zijn krijgt passende ondersteuning.
  • Eén huishouden één plan voor alle cliënten.

Tijdens het project zijn vijf partners die bemoeizorg bieden – het opzoeken, motiveren en toeleiden naar hulp van mensen waar wel zorgen over zijn, maar die geen hulp willen, geen hulpvraag stellen
of de weg naar hulp niet weten te vinden – gaan samenwerken in een geïntegreerd team: TeamBAS.

In een leeromgeving maakten medewerkers samenwerkingsafspraken tussen TeamBAS, wijkteams, FACT teams en veel andere partners. De toeleiding naar bemoeizorg en overgang van bemoeizorg naar reguliere hulp is nu duidelijk. Cliënten worden beter ondersteund. Een regiegroep bestaande uit gemeente, zorgverzekeraar, vertegenwoordiging van cliënten en naasten, wijkteams,
welzijnswerk, GGZ instellingen, aanbieders van beschermd wonen en LVB ondersteuning waren gezamenlijk opdrachtgever van dit project.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website