Projectomschrijving

Doel

Gemeente Amersfoort, wijkteams Amersfoort, FACT-teams en aanbieders van bemoeizorg werken in dit project samen met als doel: elke persoon met een (niet gestelde) hulpvraag waar expliciete zorgen over zijn krijgt passende ondersteuning. Eén huishouden, één plan voor alle cliënten. Zo willen we ondersteuning aan (onder andere) mensen met (potentieel) verward gedrag verbeteren op de bouwstenen 3 (vroegtijdige signalering), 6 (toeleiding) en 8 (passende zorg).

Werkwijze

In een leeromgeving worden nieuwe samenwerkingsafspraken uitgewerkt. Ook gaan partners die bemoeizorg bieden – het opzoeken, motiveren en toeleiden naar hulp van mensen waar zorgen over zijn, maar die geen hulp willen, geen hulpvraag stellen of de weg naar hulp niet weten te vinden – samenwerken in een geïntegreerd team.

Samenwerking

Gemeente, zorgverzekeraar, vertegenwoordiging van cliënten en naasten, wijkteams, welzijnswerk, ggz-instellingen, aanbieders van beschermd wonen en lvb-ondersteuning zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit project.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website