Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Schiedam (beleid en wijkteams) is samen met personen met verward gedrag, lokale zorg- en ondersteuningspartners (Pameijer, GGZ Delfland, Antes), politie en zorgkantoor DSW op zoek gegaan naar knelpunten in de zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag. Deze werden m.n. zichtbaar in de ketensamenwerking bij mensen met verward gedrag en GGZ-problematiek.

Met als doel in 2 jaar een sluitende aanpak te garanderen voor 50 personen met verward gedrag en GGZ-problematiek die zich melden bij een wijkteam, wordt een projectleider en een Sociaal-Psychiatrisch verpleegkundige aangesteld. De verpleegkundige vervult een belangrijke rol bij:

- vroegsignalering & preventie;

- adequaat handelen bij escalatie;

- deskundigheidsbevordering bij ketenprofessionals (wijkteamprofessionals, wijkagenten, etc).

De projectleider richt zich op vergroting van de inbreng van cliënten & naasten (o.a. in casusbesprekingen) en op verbetering van de ketensamenwerking (met aandacht voor o.m. regeldruk, financieringsstromen en privacy).

Op bouwsteen 7 na worden alle bouwstenen meegenomen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website