Projectomschrijving

De gemeente Schiedam (beleid en wijkteams) is samen met personen met verward gedrag, lokale zorg- en ondersteuningspartners (Pameijer, GGZ Delfland, Antes), politie en zorgkantoor DSW op zoek gegaan naar knelpunten in zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Deze werden met name zichtbaar in de ketensamenwerking bij mensen met verward gedrag en GGZ-problematiek.

Doel

Het doel van dit project is om in 2 jaar tijd een sluitende aanpak te realiseren voor 50 personen met verward gedrag en GGZ-problematiek die zich melden bij een wijkteam.

Werkwijze

Er wordt een projectleider en een Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige aangesteld.
De verpleegkundige vervult een belangrijke rol bij vroegsignalering en preventie, adequaat handelen bij escalatie en deskundigheidsbevordering van ketenprofessionals (wijkteam, wijkagenten, etc.).
De projectleider richt zich op vergroting van de inbreng van cliënten en naasten en op verbetering van de ketensamenwerking.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website