Projectomschrijving

Achtergrond

Het project ‘Samenwerking ggz en W&I in de Achterhoek’ is een vervolg op het project ‘Samenwerking ggz en W&I, de eerste stappen in de praktijk’. In dit project hebben de samenwerkende partijen GGNet, UWV en de Sociale Dienst Oost Achterhoek een geïntegreerde intake ggz en Werk & Inkomen (W&I) ontwikkeld. Het vervolg richt zich op actieonderzoek.

Twomorrow is een bedrijf gespecialiseerd in Individuele Plaatsing en Steun re-integratie methodiek. In 2019 is, in samenspraak met de regionale projectgroep ggz en W&I in de Achterhoek, een experiment opgezet: Xpeerience. Xpeerience biedt opgeleide ervaringsdeskundige (zorg)professionals een training om kennis, begrip en kunde rondom psychische aandoeningen te vergroten. Ook kunnen zij worden ingezet als ggz ervaringsdeskundige professional in de praktijk of op beleidsniveau.

Onderzoeksvraag en design

De directeur van Xpeerience is begonnen door 5 ggz-ervaringsdeskundigen in dienst te nemen tegen een eerlijke, marktconforme beloning en een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan het imago van ggz-ervaringsdeskundigen, maar stelde zichzelf allerlei vragen over verloop, haalbaarheid en duurzaamheid: Gaat dat lukken en wat komt daar allemaal bij om de hoek kijken? De eigen ambitie leidde tot de volgende first-person actieonderzoek vraagstelling:

Hoe kan ik als directeur de ggz-ervaringsdeskundigen naar tevredenheid voor werkgever, werknemer en klant in dienst houden bij Xpeerience?

Er is gekozen voor first-person actieonderzoek omdat er naast het verbeteren en begrijpen van de praktijk ook wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling. Zo wordt als het ware het eigen handelen onderzocht.

Omdat Xpeerience een jong bedrijf is, en daarmee volop in ontwikkeling, zal het succes niet enkel van de directeur afhangen. Iedere dag is er interactie tussen de directeur, medewerkers van Xpeerience en Twomorrow en andere stakeholders. Deze zijn samen met de klanten betrokken als participanten.

In dit project komen 2 ondernemersdoelstellingen naar voren:

  1. Het maken van sociale impact, waaraan de inzet van de ggz-ervaringsdeskundige duidelijk bijdraagt
  2. Onderzoeken hoe de inzet van ggz-ervaringsdeskundigen kan bijdragen aan ‘continuïteit’

Vanwege onbekendheid met ggz-ervaringsdeskundigen, maar ook bekendheid met het opnemen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt binnen Twomorrow, was er enige huivering en werden er obstakels gezien. Deze zijn omgezet in onderzoeksvragen. Middels een uitgewerkte methode voor het verzamelen van data kon er een antwoord op de deelvragen worden geformuleerd.

Resultaten

Gezamenlijk is er een profiel samengesteld voor de ggz-ervaringsdeskundigen, te weten een professional die een HBO opleiding heeft genoten binnen het spectrum van de Nederlandse Zorgautoriteit, aangevuld met een opleiding ervaringsdeskundigheid. Ggz-ervaringsdeskundigen die bovenstaand profiel hebben zijn voor Twomorrow en Xpeerience plezierige collega’s. Zij kunnen zelfs meer dan een ander bijdragen aan de ondernemersdoelstellingen om sociale impact te maken en “continuïteit” te bewerkstelligen. Beide doelstellingen zijn van belang voor een vitale onderneming.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website