Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenwerking GGZ en W&I: eerste stappen in de praktijk

 

De samenwerkende partijen in het verzorgingsgebied van het Sociaal Domein Achterhoek zien de noodzaak en hebben de wens om partijen die werkzaam zijn in de GGZ en de partijen die werkzaam zijn op het terrein van werk & inkomen (Verder W&I) meer en meer met elkaar te verbinden. Dit om een forse bijdrage te leveren aan een sluitende aanpak op bouwsteen 2; Preventie en levensstructuur. Op dit moment ervaren partijen uitdagingen aan de praktische kant van de samenwerking. Er is nog geen procesgang voorhanden waarbij de GGZ en W&I zich verbinden. Dit leidt tot schade aan de kant van de cliënten. De schade kan bestaan uit het verlies van werk en/of inkomen door niet tijdige gezamenlijke interventie van GGZ en W&I. De ambitie is om het afglijden ten aanzien van de maatschappelijke rol van werk te verminderen en te voorkomen.

 

De doelstelling van het project “Samenwerking GGZ en W&I de eerste stappen in de praktijk” is middels een pilot met de organisaties GGNet/Twomorrow, SDOA en UWV voor 90 cliënten naast een intake GGZ een intakes W&I uit te voeren, eigenlijk een geïntegreerde intake. Vervolgens op basis van het advies uit de intake een passende interventie te doen. Om tot een projectaanvraag te komen hebben juristen zich gebogen om te bezien of het plan implementeerbaar is binnen de kaders van de AVG. Er is een positief advies gekomen wat implementatie mogelijk maakt. Tevens is het project schaalbaar richting andere regio’s.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website