Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project samenwerking GGZ en W&I, de eerste stappen in de praktijk is een onderdeel van de regionale aanpak regio Achterhoek.

 

De ambitie van de gezamenlijke partners ( GGZ, Gemeenten, UWV en werkgevers) is dat zodra cliënten zich melden voor een behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ dat we de situatie rondom Werk en Inkomen in kaart brengen. Hiermee kunnen we voorkomen dat cliënten hun baan verliezen en/of te maken krijgen met een inkomensval. Daarnaast is (weer) werken of meer gaan participeren een onderdeel van de herstelgerichte behandeling.

 

Om deze ambitie in te vullen hebben we een intake Werk & Inkomen ontwikkeld en deze geïntegreerd met de GGZ intake. We hebben met elkaar een mooi resultaat neergezet. Ervaringen opgedaan om de intake naar een hoger niveau te tillen maar zeker ook ervaringen om aan de hand van de informatie uit de intake samen te bekijken wat de meest passende interventie is voor de cliënt in samenhang met de te starten GGZ behandeling. Als extra hebben we onderzoek gedaan naar de rol van de GGZ ervaringsdeskundigen bij de intake GGZ en Werk & Inkomen. De intake kan worden uitgevoerd door GGZ ervaringsdeskundigen als zijnde een zorgprofessional in het bezit van een diploma dat valt binnen het NZA bereik met aanvullend een diploma ervaringsdeskundigheid. Een mooie belichaming van positiviteit

 

Indien u van mening bent dat werken, weer gaan werken en/of participeren een prachtig instrument is van de herstelgerichte behandeling binnen de GGZ dan is deze aanpak wellicht ook passend voor uw regio. Voor vragen aarzel niet contact op te nemen met Twomorrow; Sylvia van Drenth of Evelyn Wannet via s.vandrenth@twomorrow.nl of e.wannet@twomorrow.nl of via onze website www.twomorrow.nl

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft geresulteerd in het feit dat de intake Werk & Inkomen geïntegreerd wordt met de GGZ intake en daarmee opgenomen wordt in het reguliere proces binnen de GGZ instelling ( GGNet).

 

Als onderdeel van het project zijn er 150 geïntegreerd intakes uitgevoerd. Daaruit zijn 60 interventies voortgekomen. Het project was een onderdeel van de regionale aanpak samenwerking GGZ en W&I. Er zijn sprongen vooruit gemaakt in de samenwerking met gemeenten en UWV.

 

Apart is er aandacht uitgegaan naar de inzet van GGZ ervaringsdeskundigheid. Hier heeft actieonderzoek op plaats gevonden waarbij we tot een onderscheid komen van mensen met een ervaringsverhaal, mensen met een diploma ervaringsdeskundigheid en mensen met een diploma in een HBO zorgberoep aangevuld met een diploma ervaringsdeskundigheid. Daar waar wij GGZ ervaringsdeskundigen inzetten zijn dat professionals uit de laatste categorie.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenwerking GGZ en W&I: eerste stappen in de praktijk

 

De samenwerkende partijen in het verzorgingsgebied van het Sociaal Domein Achterhoek zien de noodzaak en hebben de wens om partijen die werkzaam zijn in de GGZ en de partijen die werkzaam zijn op het terrein van werk & inkomen (Verder W&I) meer en meer met elkaar te verbinden. Dit om een forse bijdrage te leveren aan een sluitende aanpak op bouwsteen 2; Preventie en levensstructuur. Op dit moment ervaren partijen uitdagingen aan de praktische kant van de samenwerking. Er is nog geen procesgang voorhanden waarbij de GGZ en W&I zich verbinden. Dit leidt tot schade aan de kant van de cliënten. De schade kan bestaan uit het verlies van werk en/of inkomen door niet tijdige gezamenlijke interventie van GGZ en W&I. De ambitie is om het afglijden ten aanzien van de maatschappelijke rol van werk te verminderen en te voorkomen.

 

De doelstelling van het project “Samenwerking GGZ en W&I de eerste stappen in de praktijk” is middels een pilot met de organisaties GGNet/Twomorrow, SDOA en UWV voor 90 cliënten naast een intake GGZ een intakes W&I uit te voeren, eigenlijk een geïntegreerde intake. Vervolgens op basis van het advies uit de intake een passende interventie te doen. Om tot een projectaanvraag te komen hebben juristen zich gebogen om te bezien of het plan implementeerbaar is binnen de kaders van de AVG. Er is een positief advies gekomen wat implementatie mogelijk maakt. Tevens is het project schaalbaar richting andere regio’s.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website